-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 030222

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

-- advertisement --