-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050695

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหญ้าปล้อง – โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 082-8409745

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

-- advertisement --