-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

รหัสโรงเรียน : 051015

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043260597

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

-- advertisement --