-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแวง

รหัสโรงเรียน : 050329

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 0831453340

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวง

-- advertisement --