-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่ากระดาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่ากระดาน

รหัสโรงเรียน : 070241

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 – ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่ากระดาน

-- advertisement --