-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

รหัสโรงเรียน : 080150

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่10 – หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 0847783249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

-- advertisement --