-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

รหัสโรงเรียน : 100544

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองงูเหลือม หนองแวง-บ้านแท่น บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044-870405

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

-- advertisement --