-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

รหัสโรงเรียน : 100114

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหญ้าข้าวนก ชัยภูมิ-สีคิ้ว ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044-890560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

-- advertisement --