-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

รหัสโรงเรียน : 140281

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 281 – อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075396539

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

-- advertisement --