-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าประดู่

รหัสโรงเรียน : 150030

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 273 – วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000

โทรศัพท์ : 081 9965860

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าประดู่

-- advertisement --