-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง

รหัสโรงเรียน : 170030

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง – วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 081-437-6080

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง

-- advertisement --