-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

รหัสโรงเรียน : 190322

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170

โทรศัพท์ : 095 669 5056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

-- advertisement --