-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว

รหัสโรงเรียน : 190305

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 – หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว

-- advertisement --