-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประดู่งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประดู่งาม

รหัสโรงเรียน : 200376

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.6 ต.บ้านแปรง – บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 36220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประดู่งาม

-- advertisement --