-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

รหัสโรงเรียน : 200418

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 – สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 30360

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

-- advertisement --