-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 210057

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 สุนอนันต์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80330

โทรศัพท์ : 075399125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสระแก้ว

-- advertisement --