-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

รหัสโรงเรียน : 210694

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

-- advertisement --