-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหว้า

รหัสโรงเรียน : 210271

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ปากเจา- หนองหว้า ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหว้า

-- advertisement --