-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์

รหัสโรงเรียน : 660230

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ – โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 0996594635

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์

-- advertisement --