-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

รหัสโรงเรียน : 260039

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 210 – บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

-- advertisement --