-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

รหัสโรงเรียน : 260789

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 157 บุรีรัมย์-บรบือ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044664006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

-- advertisement --