-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3

รหัสโรงเรียน : 260285

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – บ้านกรวด – ละหานทราย บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3

-- advertisement --