-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

รหัสโรงเรียน : 260613

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกสะอาด – ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

-- advertisement --