-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

รหัสโรงเรียน : 340232

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 074693854

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

-- advertisement --