-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360324

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

โทรศัพท์ : 055-993665

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

-- advertisement --