-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

รหัสโรงเรียน : 430211

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – อรุณประเสริฐ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150

โทรศัพท์ : 045795436

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

-- advertisement --