โลโก้โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว

รหัสโรงเรียน : 430123

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโสกน้ำขาว วารีราชเดช ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 045789540

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว