-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

รหัสโรงเรียน : 490373

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 15170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตะแบก

-- advertisement --