โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

รหัสโรงเรียน : 490158

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : 0 3668 9264

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล