-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

รหัสโรงเรียน : 530804

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองนกเขียน – หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

-- advertisement --