-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง

รหัสโรงเรียน : 540514

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเหมือดเมี่ยง – คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง

-- advertisement --