-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

รหัสโรงเรียน : 550432

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074581143

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

-- advertisement --