-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขาม

รหัสโรงเรียน : 630063

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 อู่ยา-ดอนเจดีย์ สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230

โทรศัพท์ : 0819847604

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขาม

-- advertisement --