-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนตาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนตาล

รหัสโรงเรียน : 630009

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนตาล – ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035550592

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนตาล

-- advertisement --