-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

รหัสโรงเรียน : 630362

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 129/2 บ้านทึง-หนองอีพัง กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 72130

โทรศัพท์ : 035-440151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

-- advertisement --