-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

รหัสโรงเรียน : 650037

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกปราสาท

-- advertisement --