โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม

รหัสโรงเรียน : 650751

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 – โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ : 044590005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม