-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

รหัสโรงเรียน : 650533

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044069554

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

-- advertisement --