-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังหิน

รหัสโรงเรียน : 620183

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 – ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 055614016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังหิน

-- advertisement --