-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแสนสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแสนสุข

รหัสโรงเรียน : 660161

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 289 – บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110

โทรศัพท์ : 042-421592

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแสนสุข

-- advertisement --