-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 680511

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 191 – หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

-- advertisement --