-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

รหัสโรงเรียน : 700245

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 215 – สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 61170

โทรศัพท์ : 0872070429

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

-- advertisement --