-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

รหัสโรงเรียน : 120270

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง – ม่วงคำ พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

-- advertisement --