-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ

รหัสโรงเรียน : 130164

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 76 – สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053042717

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ

-- advertisement --