-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเต่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเต่า

รหัสโรงเรียน : 130924

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ – แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเต่า

-- advertisement --