-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนยาง

รหัสโรงเรียน : 370019

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-497253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนยาง

-- advertisement --