-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคล้า

รหัสโรงเรียน : 380182

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคล้า

-- advertisement --