-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รหัสโรงเรียน : 060229

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-311170

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

-- advertisement --