-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 540674

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 402 สว่าง-นาบัว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 042709142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)

-- advertisement --