-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

รหัสโรงเรียน : 030606

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 40160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

-- advertisement --